Burslar ve Öğrenim Ücreti - Doktora Bursları

Peşin Ödeme İndirimi
Peşin ödemelerde %5 indirim uygulanır.

Kurum Bursu
Üsküdar Üniversitesinin doktora programlarına kesin kayıt yaptırdığı tarihte Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Üniversite ve Milli Eğitim Mensupları, 657’ye tabi çalışanlara eğitim-öğretim ücretinde % 10 oranında indirim verilir.

Mezun Bursu
Üsküdar Üniversitesi Klinik ve Uygulamalı Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olup Üsküdar Üniversitesi doktora programlarına yerleştirilen öğrencilere %20 indirim verilir.

Personel Bursu
Üsküdar Üniversitesi doktora programlarına kesin kayıt yaptırdığı tarihte Üniversite veya NP Grup bünyesinde fiilen 5 yıl çalışmış olan personele %50, 5 yılını doldurmamış olan personele %20 indirim verilir.

Bursun Kapsamı ve Kesilmesi
1) Öğrenciler, üniversitemiz burslarından/indirimlerinden sadece birinden yararlanabilirler.
2) Birden fazla burs ve indirim almaya hak kazanan öğrenciler, yalnızca tutar olarak en yüksek olandan yararlanabilirler.
3) Personel bursu alan kişinin emeklilik hariç olmak üzere, iş ilişkisinin sona ermesi durumunda personel bursu kesilir.